Circulair West

Circulair West en de 17 VN ontwikkelingsdoelen 

De Beelen Groep is een van de medeoprichters van Circulair West. De andere vijf bedrijven zijn de AW Groep uit Lisse, Hoek uit Voorhout, Meerlanden uit Rijsenhout, Ouwehand Bouw uit Katwijk en Timpaan uit Hoofddorp, allen actief in de Duin- en Bollenstreek.

Een van de doelstellingen is dat wij in 2030 tot 50% minder primaire grondstoffen als mineralen, metalen en fossiele brandstoffen gebruiken. 

Circulair West gaat daarom bedrijven uit Noord- en Zuid-Holland circulair helpen versnellen. De nadruk ligt daarbij op ketensamenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen die graag willen innoveren in concrete en haalbare projecten ten dienste van de ondernemer.

Alles draait daarbij om het behoud van de waarde van materialen zodat we deze oneindig kunnen hergebruiken. Bovendien draagt Circulair West daarmee bij aan het beschermen van onze leefomgeving, de biodiversiteit en helpt het nieuwe en sociaal inclusieve werkgelegenheid creëren. 

Circulair West stelt daarbij een viertal opgaven centraal: 

• Materiaalstromen verder verfijnen

• Menselijk gedrag

• Duurzame mobiliteit 

• Circulair bouwen

Deelnemende bedrijven gaan vanuit deze opgaven diverse nieuwe projecten met elkaar opstarten. 

Meer informatie: www.circulairwest.nl 

Duurzame ontwikkelingsdoelen VN

De aangesloten bedrijven van Circulair West laten zich inspireren door de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, ook wel Sustainable Development Goals (SDG-doelen) genoemd. “

Deelnemende bedrijven werken vanuit Circulair West stap voor stap toe naar een economisch systeem dat binnen de grenzen van de draagkracht van de planeet blijft, dat bijdraagt aan haar leefbaarheid en waarin plaats is voor iedereen. Ze zijn niet alleen deelnemer van het SDG programma bij de Verenigde Naties, maar dragen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen actief uit. 

De 17 SDG-doelen vormen voor de verbonden bedrijven dan ook een duurzaam kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis en beogen van de wereld een betere plek te maken in 2030. De Beelen Groep is trots dat zij hier aan verbonden is. 

Meer informatie: www.sdgnederland.nl